Ivana  K.Vich malířka  

Se mnou máte originál!

Co kdyby byl Váš interiér jedinečný díky jediné věci? 


B u d e t e   m í t   t o,  c o    n i k d o    j i n ý !

Originální obrazy pro ty, kteří mají rádi:  
kvalita, poctivá práce, preciznost, nápaditost a originalita
Patříte mezi ně?


N e m á t e   p ř e d s t a v u, j a k   b u d e   o b r a z   v y p a d a t   v   i n t e r i é r u ?   

Vizualizace obrazu v interiéru  Z D A R M A ! 
Ozvi se...


C h c e t e    s i   n a m a l o v a t   o b r a z   S A M I ?

Základy malování  technikou: texturovaná a akrylová malba  - budete umět za pár hodin!
Začni hned... 
"UMĚNÍ JE SVOBODA. Jeho hranice se rozplynou v momentě, kdy nás něčím obohatí." 

Ivana K. Vich